Adrian Cloer  vystudoval práva a ekonomii na Evropské Univerzitě Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou a Univerzitě v Hannoveru. Během své dvacetileté profesní dráhy se specializuje především na oblast mezinárodního daňového strukturování a evropské daňové právo. Jako profesor mezinárodního daňového práva a auditu přednáší na EBS University of Business and Law ve Wiesbadenu. Kromě němčiny hovoří rovněž plynně anglicky, francouzsky a polsky.

„Mým nejdůležitějším úkolem bude vytvářet spojení mezi německými a středoevropskými firmami v rámci jejích obchodních aktivit. Významnou výhodou takového spojení pro klienta je, že nebude závislý pouze na službách kontaktní osoby v dané zemi, ale budou se o něj starat i týmy poradců přímo z Německa napříč poskytovanými službami,“ řekl Adrian Cloer.

„Od příchodu Adriana si slibujeme nejen pomoc při koordinaci interní komunikace všech manažerů Mazars v regionu orientovaných na německy mluvící trhy, ale především posílení naší pozice a budování nových vztahů a obchodních příležitostí s německými, rakouskými a švýcarskými firmami v celé střední a východní Evropě,“ uvedl managing partner Mazars Česká republika Milan Prokopius"Chceme se opřít o silnou celoevropskou pozici Mazars na těchto trzích a využít geografickou polohu pražské kanceláře. Klademe důraz na poskytování všech služeb pod jednou střechou pro německy mluvící klienty v regionu, kteří tak mohou využívat lokální přístup, ale zároveň globální zázemí mezinárodní společnosti,“ dodává Milan Prokopius.