Koncepce Managerial Gridu« Robert Blake patřil mezi skupinu mladých psychologů z okruhu londýnské kliniky Tavistock, kteří se v polovině minulého století odklonili od tradičních individuálních freudovských přístupů a objevili sílu práce se skupinou. Zatímco do klinické praxe tak vstoupila skupinová terapie, na univerzitě v texaském Austinu, kde se Blake stal profesorem, začala vznikat aplikace tohoto původně psychologického přístupu pro svět pracovních vztahů a managementu. Výsledky bádání okamžitě testovali na týmech složených z psychologů, manažerů a studentů. Celá koncepce byla pak publikována pod názvem Managerial Grid« a podepsáni pod ní byli prof. Robert Blake a jeho univerzitní kolegyně dr. Jane Mouton. Jejich práce se stala základem vznikajícího oboru Organisation Development, který se od té doby aktivně věnuje otázkám rozvoje organizací a manažerského řízení.

Grid« koncepce představuje vědecký přístup, který zkoumá kvalitu mezilidských vztahů na pracovišti a popisuje je pomocí matice (angl. grid), ve které definuje sedm množin stylů chování. Jednotlivé styly definuje poměr dvou manažerských zaměření: na lidi a na výsledky, který kombinuje se změnami chování v čase a motivacemi v pozadí projevovaného chování. Každý styl charakterizují postoje a způsoby jednání, které lidé znají z běžných pracovních situací. Síla této koncepce spočívá ve společné řeči, kterou propůjčuje lidem uvnitř firmy a tím urychluje popis a změny existující firemní kultury nebo konkrétních projevů chování v organizaci.

Své základní dílo Blake a Mouton trpělivě rozvíjeli po čtyři desetiletí a prohlubovali ho na základě zkušeností s jeho aplikací na všech kontinentech a v nejrůznějších typech firem a druzích podnikání. Dlouho bychom hledali nějakou desetiletí podnikající významnou nadnárodní korporaci, která by v některé fázi svého rozvoje neaplikovala Grid« na kultivaci a rozvoj manažerského řízení. Přesto bychom dnes, padesát let od vzniku této koncepce, mohli právem očekávat, že se o ní budou učit studenti managementu nebo řízení lidských zdrojů v kapitole historie vedení lidí nebo tak podobně.

Jistě by se tak stalo, nebýt druhého objevu, kterým Blake a Mouton obohatili svět managementu. Aktuálnost Gridu totiž spočívá v tom, že umí existující způsoby chování ve firmách nejen pojmenovat, ale zejména je prostřednictvím originální metody měnit k lepšímu a zvyšovat tím produktivitu spolupráce. Tím vzniká synergie, která zvyšuje efektivitu takto pracujících týmu a celých organizací.

METODA SYNERGOGY«

Základní překážkou při dosahování zlepšení ve firmě jsou často sami aktéři tohoto procesu. Manažeři a jejich spolupracovníci jsou dospělí lidé s řadou životních zkušeností a zafixovanými způsoby jednání. Proto Blake s Mouton zavrhli jakékoliv pedagogické principy k jejich ovlivňování z pozice učitele. Nedůvěřovali ani vznikajícím andragogickým metodám, kterým vyčítali přílišné soustředění poznání v osobě školitele. A tak jim nezbylo než vytvořit třetí cestu a po pedagogice a andragogice spatřila světlo světa synergogika. Její podstatou je nahrazení učící osoby učícím manuálem, který řídí pouze vznik interakce mezi účastníky procesu. Ale jakékoliv poučení vzniká na základě praktického zážitku a jde ruku v ruce se vznikem motivace ke změně dosavadních návyků. Proto má také trvalejší vliv na další manažerské působení účastníků.

Během jednotlivých aktivit synergogických programů vznikají měřitelné výsledky a integrované matematické principy umožňují vyčíslit efektivitu spolupráce či kvalitu diskuze v konkrétní skupině a porovnat ji s paralelně pracujícími skupinami. Pro další srovnání jsou k dispozici i celosvětově sbíraná data od čtyř milionů účastníků synergogických workshopů, takže lze srovnávat třeba styl řízení nebo firemní kulturu české firmy s výstupy jejích podnikatelských konkurentů ze světa.

Využití metody Synergogy« se ale neobejde bez výrazného nasazení těch, kdo se takto vedených programů účastní. Písemná příprava začíná 30 dnů před začátkem vlastního workshopu, který trvá 2-4 dny dle typu a složení skupiny. Pracuje se od 8 do 22 hod., což stojí hodně energie, ale díky tomu se během programu projevují reakce a postoje účastníků, které jsou typické pro jejich běžné fungování ve firmě. Metodicky řízená osobní zpětná vazba tak umožňuje zrealističtění pohledu na vlastní chování a současný styl manažerského fungování. Účastníci si tak odnáší nejen přesvědčení, že změna jejich dosavadního způsobu práce je možná, ale hlavně si vytvoří svůj konkrétní postup, jak na to.

ČESKÉ ZKUŠENOSTI

První synergogické programy využívající koncepci Grid« se v Čechách a na Slovensku objevily v devadesátých letech a přinesly si je sebou zahraniční firmy jako Bosch, Gillette, Family Frost nebo OBI, které je využívaly již ve svých domovských zemích. Na prahu nového tisíciletí se je pro budování své firemní kultury rozhodl využít provozovatel hypermarketů Globus, který se dnes může pochlubit největší koncentrací zaměstnanců, kteří mají zkušenost s rozvojem lidských zdrojů metodou Synergogy«. Díky mnohaletému působení interní certifikované facilitátorky PhDr. Elišky Berkové je jich více než 500. Tyto příklady inspirovaly další firmy a tak své realizované projekty za sebou mají i např. Arcadis Geotechnika, Berner, D.A.S. Pojišťovna právní ochrany, Kaufland, Mondi, Spinoco nebo Velux.

Když manažeři mluví o tom, co jim to přineslo, nesou se jejich výpovědi často v duchu konstatování, které před časem na konci interního projektu vyslovil Josef Brož, obchodní ředitel Velux ČR: "Podívali jsme se tímto neobvyklým způsobem na to, co je za našimi slovy o týmové spolupráci ve firmě. Odhalili jsme hezké i nelichotivé věci a hned jsme s tím šli něco dělat. Dnes jsme mnohem efektivnější, neboť pro naše porady je charakteristická otevřenost, ochota řešit spory, zkoumat nové možnosti, která nás chrání přes zjednodušováním a rutinou. Nespokojíme se s kompromisem, hledáme nejlepší řešení." Podobně se vyjadřuje i Václav Hořejší, předseda představenstva Arcadis Group, který říká: "Grid nám pomohl, aby se různé názorové skupiny ve firmě slily do jedné řeky v podobě silné firemní kultury, která je věcí všech zaměstnanců."

BUDOUCNOST SYNERGOGIKY

Ve světě tuto metodu používá několik prestižních univerzit k výuce nejrůznějších vědních oborů. Například v Irsku ji aplikují na oblast práva nebo sociologie, v USA při vzdělávání mediků a lékařského personálu. Programy pro manažery vyvíjí a celosvětově aplikuje vědecké centrum společnosti Grid International Inc., které v Austinu vede poslední vědecká asistentka prof. Blakea Rachel McKee.

Postupem času si Grid« našel cestu i do českého akademického prostředí a první synergogické workshopy zažili studenti na Vysoké škole ekonomické v Praze nebo stážisté programu Manager Shadowing, které pořádá Business Leaders Forum. Překladům knih dvojice Blake/Mouton a tvorbě českých synergogických programů se věnuje skupina expertů ze sdružení Czech Grid Group. V češtině jsou tak dostupné workshopy na téma vedení lidí, řízení týmů nebo poskytování zpětné vazby. Na podzim 2011 bude mít veřejnou premiéru dvoudenní synergogický program "Teamwork Grid«" určený pro řadové zaměstnance firem mimo vedoucí pozice, který přenáší důraz na rozvoj lidských zdrojů od managementu k těm, kdo svými postoji, hodnotami a přesvědčeními výrazně ovlivňují efektivitu každodenní práce ve firmách.

UKÁZKA MŘÍŽKY GRIDU

Vladimír J. Dvořák

facilitátor

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist