Cloudové služby jsou na vzestupu. Firmy a instituce si stále více uvědomují jejich přínosy a výhody. Nasvědčují tomu i prognózy analytiků, kteří cloudu předpovídají světlé zítřky.

Nejčastěji se v souvislosti s cloud computingem hovoří o službách typu SaaS, Software as a Service, tedy o poskytování softwaru - či aplikací - formou služby. Tyto služby jsou pro své zákazníky (uživatele) přímo jednoduše "konzumovatelné" a umožňují využívat příslušnou aplikaci bez starosti o její provoz, údržbu, upgrady a aktualizace. Ať se jedná o e-mailové služby, kancelářský software nebo třeba CRM systémy.

Navíc odpadají investice do nezbytné infrastruktury a platforem a náklady na jejich správu a údržbu. Podstatnými výhodami jsou také transparentní náklady a přístup kdykoliv a odkudkoliv, uživatelská přívětivost či podpora spolupráce.

Jestliže například IDC očekává, že segment podnikových aplikací vzroste do roku 2019 celosvětově na hodnotu 201,7 miliard dolarů při roční míře růstu 6,6 %, bude tažený především službami veřejného cloudu. Zatímco segment aplikací provozovaných vnitropodnikově poroste ročně pouze o 3,9 %, veřejný cloud poroste o 15,6 % ročně.

Jistě, jak čísla současně napovídají, tradiční segment zůstává silný: střední a velké firmy budou nadále provozovat především své klíčové aplikace interně. Trend však mluví ve prospěch stále silnější adopce cloudu. Nové, moderní aplikace s intuitivním uživatelským rozhraním totiž firmám umožňují agilně reagovat na vývoj trhu a preference zákazníků, nebo dokonce zavádět nové obchodní modely.

V letošním roce bude podíl služeb SaaS na službách veřejného cloudu v regionu střední a východní Evropy činit podle IDC 69 % (z celkové hodnoty 386 mil. dolarů). Podle průzkumu společnosti TBR bude obrat trhu SaaS v roce 2018 činit již 67 miliard dolarů.

Pro firemní segment však získávají stále více na významu služby cloud computingu, označované jako IaaS a PaaS, tedy infrastruktura nebo platforma jako služba.

Společnost Gartner předpovídá, že především služby IaaS čeká výrazný nárůst zájmu. Globální výdaje za IaaS v roce 2015 vzrostou oprosti roku 2014 o 32,8 % na hodnotu 16,5 miliardy dolarů. Do roku 2019 pak Gartner očekává roční míru růstu 29, 1 %.

TBR zase odhaduje, že v roce 2018 bude mít trh IaaS hodnotu 34 miliard dolarů, zatímco Wikibon Research se zaměřila na trh PaaS, jehož obrat za rok 2014 vyčíslila na 1,7 miliard dolarů a do roku 2026 očekává mohutný nárůst na více než 68 miliard dolarů.

 

Proč IaaS nebo PaaS?

Prognózy a statistiky naznačují, že právě trh IaaS a PaaS čeká v nejbližších letech velmi rychlý rozmach. Čím jsou tyto formy cloud computingu specifické?

IaaS (Infrastructure as a Service) znamená, zjednodušeně řečeno, poskytování virtualizovaných výpočetních zdrojů přes internet. Poskytovatel (jakožto třetí strana) vlastní a provozuje veškerý hardware, servery, úložiště i síťové a další prvky infrastruktury ve svém datovém centru, odkud tyto zdroje poskytuje svým zákazníkům jako službu. Zákazník tedy může na infrastruktuře poskytovatele provozovat vlastní systémy a aplikace, tedy aplikace, které jsou vyvinuté či přizpůsobené jeho potřebám - pouze s tím, že je spravuje a přistupuje k nim na dálku.

Veškeré aspekty provozu, správa a údržba, stejně jako zálohování a garance dostupnosti infrastruktury, leží na bedrech poskytovatele. Zákazník si pak tuto infrastrukturu pouze pronajímá k provozování - či hostování - vlastních systémů a aplikací. Výpočetní kapacity si přitom přiděluje typicky sám podle svých požadavků pomocí webového grafického uživatelského rozhraní.

PaaS (Platform as a Service) je formou cloud computingu, kterou si lze představit jako mezistupeň IaaS a SaaS. Zahrnuje veškeré služby aplikační infrastruktury (middlewaru) včetně aplikační platformy, integrace, BPM, databáze a samozřejmě veškerých hardwarových zdrojů.

V současnosti nejčastějším příkladem jsou cloudové služby, které nabízejí prostředí pro vývoj a nasazení aplikačních služeb. Firma tak nemusí investovat do hardwaru, operačních systémů, middlewaru (databáze, webové servery) atd. a vyžadovat, aby je instaloval a udržoval v provozu její interní IT tým.

 

Výhody převažují

V obou případech přitom zůstávají obecné výhody cloud computingu, tedy rychlost zřízení služby, vysoká škálovatelnost, garance parametrů služby a platby podle použití - tedy nejčastěji na základě hodin, dní nebo měsíců a objemu skutečně využívaných zdrojů. Není tajemstvím, že řadu firem lákají také potenciální úspory.

"Pokud se podíváme na výhody ve větším detailu, lze začít úsporou za 'nepořízení' hardwaru a softwaru, ale i za správu této infrastruktury, provoz serverovny a v neposlední řadě také za virtualizační software," popisuje Jan Haken, Head of Presales ve společnosti Altron. Podstatnou výhodou jsou dále garance (SLA), kterými poskytovatelé zákazníkům ručí za bezproblémový chod. "V případě interního IT jsou tyto garance těžko vymahatelné a o smluvní pokutě nemůže být ani řeč. Využitím IaaS nebo SaaS také často zákazník získává daleko výkonnější, stabilnější, responzivnější prostředí, než jaké by si mohl sám pořídit," uvádí Haken. V neposlední řadě je podle něj obrovskou výhodou servis, který se k hostovanému prostředí váže. "Provideři totiž většinou disponují týmem vysoce kvalifikovaných techniků, kteří mají celou řadu certifikací a zkušeností s provozem těchto řešení," dodává.

"To nejzajímavější, co tyto služby přinášejí, jsou rozhodně rychlost, efektivita a dostupnost," říká Pavel Kaplan, produktový manažer pro cloudové služby ve společnosti O2. "Díky IaaS a Paas je možné rychle spustit nové prostředí jako reakci na nový požadavek anebo krizovou situaci. Zároveň umožní efektivně spotřebovávat prostředky jen na dobu trvání projektu - např. pro projekty, které existují a trvají jen pár dní." Dodává však, že pokud jde o kritické IT systémy (jako je např. elektronické bankovnictví), rozhoduje při jejich budování kvalita, a ne cena nebo rychlost.

Vedle rychlosti zřízení služby je neméně významnou výhodou také prakticky neomezená kapacita. "Není tak nutné řešit časový průběh čerpání kapacit, ale je možno spotřebovat vždy tolik, kolik je třeba," vysvětluje Marek Chmiel, obchodní ředitel pro outsourcing a cloud ve společnosti AutoCont CZ. Otázka úspor je podle něj do značné míry závislá na tom, jaké náklady a kvalitu řešení si zákazník sám před sebou přizná při porovnání s cloudovou službou. "V cloudu se prakticky vždy jedná o vysoce dostupnou službou s nonstop zajištěním. Jsem přesvědčen, že reálně se musí dosáhnout úspory, jelikož poskytovatel své řešení sdílí více zákazníkům, a proto dosahuje lepší efektivity," doplňuje.

Antonín Zajíc, manažer kategorie a produktů ve společnosti T-Mobile Czech Republic, výčet výhod rozšiřuje ještě o několik dalších: "Cloudové služby umožňují IT soustředit se na hlavní priority, snížit náklady díky využití služby podle potřeby (model pay-as-you-grow) či znamenají transparentní a předvídatelnou strukturu nákladů bez skrytých poplatků." Mezi další přínosy pak řadí například vysokou úroveň zabezpečení dat a provozu (s možností individuálně nastavitelného zabezpečení), eliminace starostí týkajících se spotřeby energií, chlazení, údržby a obnovy nezbytného hardwaru a softwaru či zálohování dat.

 

Příklady využití? Je jich dost

Ať budeme mluvit o pouhém "čerpání kapacit", nebo budeme hledat konkrétní příklady použití, možností využití služeb IaaS i PaaS je již dnes bezpočet.

"V oblasti IaaS služeb jsou velmi časté scénáře např. rozšíření stávající infrastruktury zákazníka o dodatečný výkon nebo zajištění vysoké dostupnosti lokálních řešení s pomocí cloudové zálohy či například využití kapacity cloudu pro vývoj a testování," uvádí Robert Havránek, manažer divize Cloud + Enterprise ve společnosti Microsoft.

Zejména velké korporace služby IaaS využívají k vybudování hybridního cloudu, kde jsou kritické aplikace (a data) umístěny v privátním cloudu společnosti, zatímco méně citlivé aplikace a data mohou být "vysunuty" k poskytovateli cloudových služeb do veřejného cloudu.

V případě PaaS modelu mohou být příkladem partnerská řešení postavená na Microsoft Azure PaaS, nabízená koncovým zákazníkům formou služby (tedy často jako SaaS). Patří mezi ně například systémy typu ERP, CRM, správa dokumentů či obsahu nebo specializované mobilní aplikace.

Ani podle Kaplana prakticky neexistuje segment, ve kterém by se nedal zrealizovat úspěšný projekt postavený na XaaS službách. "Obecně to může jít o jakýkoliv projekt, který potřebuje komunikovat se zákazníky nebo uživateli online," říká. "V oblasti dopravy se jedná například o služby Uber nebo elektronické letenky, u projektového řízení lze využít služby pro sdílení dokumentů nebo práci z domova, v průmyslu pak pro nejrůznější objednávkové systémy," uvádí.

Potenciální využití IaaS a PaaS lze posuzovat ze dvou hledisek. "Tyto služby například ocení klienti s rychlou dynamikou byznysu, kteří mají potřebu velmi rychle reagovat v oblasti IT na změny a zároveň mají požadavek na transparentní, predikovatelnou finanční náročnost služby," popisuje Chmiel z AutoCont CZ. Dalším hlediskem je, co pro firmu představuje její klíčový byznys. Ocení je tedy všechny firmy, které se už nechtějí tolik zabývat "základními" vrstvami svého IT. "Například pro firmy zabývající se vývojem softwaru není efektivní věnovat se infrastruktuře," dodává Chmiel.

"Tyto služby jsou zajímavé pro všechny typy zákazníků, kteří mohou pocházet ze všech možných oblastí a sektorů, komerční subjekty a státní správu, menší podnikatele i velké korporace," tvrdí Antonín Zajíc z T-Mobile, který poskytuje kromě veřejné cloudové platformy i řešení vlastní virtuální infrastruktury, které je zcela nezávislé na veřejné platformě. Jako příklady využití uvádí například hostování klíčových aplikací, CRM, ERP, intranetových a extranetových systémů, dále prostředí pro testování a vývoj aplikací či služby Disaster Recovery (obnova po havárii) na jedno kliknutí a aplikace s náročným provozem (např. e-commerce, hry, simulační modely, zátěžové testy, data mining apod.).

Haken se v dnešní době setkává nejčastěji s hostováním dvou typů aplikací: "Jedná se o hostování jednotlivých aplikací typu e-shop či speciální zákaznické aplikace, které nemívají přímou vazbu na interní IT společnosti - jejich primárním účelem je kontakt s klienty zákazníka. Druhým typem aplikací jsou interní systémy malých a středně velkých společností. Není neobvyklé, že takové společnosti místo provozování vlastní serverovny raději volí jistotu a všechny své systémy provozují v cloudu," popisuje. Může se tak jednat systémy typu CRM, ERP, e-mail, fileshare, remote desktop atd. Výjimkou již není ani hostování celých VDI prostředí. "Zajímavým způsobem využití IaaS může být spojení bezpečnosti a dostupnosti, například zajištění Disaster Recovery as a Service (obnova po havárii jako služba)," doplňuje Haken.

Využití mohou cloudové služby nalézt také u decentralizovaných středních firem či korporací s množstvím poboček, kdy centrála může být kdekoliv na světě. Dalším segmentem jsou firmy, které procházejí buď prudkým rozvojem, nebo se v krátkém čase dynamicky mění - tedy typicky startupy.

 

Rizika a omezení?

Pokud jde o výhody či omezení IaaS a PaaS při jejich vzájemném srovnání, nabízí se jednoduché vysvětlení. V případě IaaS klient získává připravenou infrastrukturu, kterou plně zajišťuje dodavatel, klient má plně pod kontrolou aplikace běžící na této infrastruktuře.

"Jedním z rozdílů oproti PaaS je, že mohu do IaaS migrovat stávající aplikace často bez dalších úprav. Výhodou aplikací využívajících PaaS je oproti tomu optimalizace pro efektivní využití cloudových zdrojů," popisuje Havránek. Při volbě, jaký typ cloudové služby využít, je podle něj dobré také vzít v úvahu, jakým způsobem může firma při přechodu do cloudu zužitkovat stávající řešení, a s tím související vynaložené investice.

 

 

Pro menší firmy (SMB) i korporace

Proč jsou právě služby IaaS a PaaS pro zákazníka zajímavé? Na rozdíl od SaaS je totiž může využít k provozování svých vlastních aplikací - tedy takových, které byly vyvinuty nebo implementovány na míru. To pro aplikace typu SaaS není typické, neboť jsou vždy do jisté míry "komoditizované" a umožňují přizpůsobení pouze v rámci základní konfigurace.

Například u menších firem či jednoduchých, jednoúčelových aplikací to není problém, nicméně u klíčových systémů, jako je ERP, CRM nebo DMS, nebo jakýchkoliv systémů, které je třeba implementovat v rámci specifických procesů organizace, to může pro společnost znamenat příliš velké omezení.

IaaS a PaaS tak představují východisko pro všechny společnosti, pro které je přechod do cloudu zajímavý z provozního hlediska, ale SaaS pro ně není řešením.

V principu ani nejde o to, zda se jedná o malou firmu, střední společnost či korporaci. "Dalo by se říci, že tento typ je vhodný prakticky pro všechny společnosti a téměř nezbytný pro startup projekty," myslí si Kaplan z O2. Podle něj se prakticky každá společnost, která potřebuje reagovat rychle na podněty trhu, postupem času dostane do stavu, kdy bude potřebovat využívat tyto systémy či služby.

Zavedení poskytovatelé nabízejí služby a scénáře IaaS a PaaS pro všechny velikosti firem v různých vertikálách. Přesto se potvrzuje jedno: "Aktuálně vidíme větší adopci v segmentu SMB firem, kde díky méně komplexnímu vlastnímu řešení je nasazení jednodušší," říká například Chmiel z AutoContu a není sám.

Haken z Altronu dodává, že cloudové služby jsou v principu téměř pro každého, přesto se najdou výjimky, pro které bude privátní cloud lepší jak technologickou, tak finanční variantou. "Pro SMB trh jsou cloudové služby optimální variantou z pohledu plánování nákladů. Velké firmy si převážně řeší IT prostředí interně spolu s privátními cloudy, ale mohou využít poskytovatele cloudu například na dočasné a krátkodobé projekty. V případě nasazení IaaS získává zákazník možnost dynamické změny velikosti IT zdrojů prakticky ihned," vysvětluje.

 

Článek byl publikován v ICT revue.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist