Radovan Bernard

Ochrana soukromí zaměstnance na pracovišti

V běžném životě jsme zvyklí oddělovat osobní život od pracovního. Neznamená to však, že s příchodem do práce zaměstnanec ztrácí veškeré...
29. 7. 2015 ▪ 7 min. čtení

Některé aspekty agenturního zaměstnávání

Pokud podnik potřebuje z nejrůznějších důvodů dočasně obsadit pracovní místa nebo získat v sezoně dočasně další pracovníky, může využít...
24. 6. 2015 ▪ 6 min. čtení

Právní úprava práce

Dnešní doba klade na zaměstnavatele zvýšené nároky, pokud jde o realizaci různých opatření vedoucích ke snižování nákladů a zvyšování...
29. 3. 2012 ▪ 7 min. čtení

Právní úprava práce z domova - home office

Dnešní doba klade na zaměstnavatele zvýšené nároky, pokud jde o realizaci různých opatření vedoucích ke snižování nákladů a zvyšování...
22. 3. 2012 ▪ 7 min. čtení

Zaměstnávání občanů EU v České republice

Migrace pracovníků v rámci Evropské unie je dnes poměrně běžným jevem. V tomto článku se budeme zabývat některými právními aspekty vznikajícími...
20. 12. 2010 ▪ 7 min. čtení