Do 15. září 2012 mohli zaměstnavatelé nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na cenu Zaměstnanec roku 2012.

Soutěž pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), a to ve spolupráci s vydavatelstvím Economia, Českým rozhlasem, Sdružením automobilového průmyslu, CZECH TOP 100, tiskovou agenturou Mediafax, společností LMC, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Asociací poskytovatelů personálních služeb. Soutěž podpořily také společnosti ICZ, Amgen, L´Oreal a T-mobile, Lázní Vráž a Crystalex.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. První kategorií je Zaměstnanec roku z chráněného trhu práce. Druhou kategorií je Zaměstnanec roku z běžného trhu práce. Do celkového finále postoupilo 18 finalistů z chráněného trhu práce a 20 finalistů z běžného trhu práce.

 

Finalisté chráněného trhu práce
(společnosti zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením)

 • Adamová Jana – Sdružení Neratov, o. s.
 • Báštěcká Jitka – Zájmové sdružení Toulcův dvůr
 • Buťa František – CZECH OFFICE
 • Brdek Bedřich – CENTADOR s. r. o.
 • Belačíková Věra – CHRPA sociální firma Slezské diakonie o. p. s.
 • Cónová Stanislava – Handicap Centrum Srdce
 • Franěk Tomáš – TECUM s. r. o.
 • Gaschlerová Monika – Zájmové sdružení Toulcův dvůr
 • Jehličková Soňa – Dřevovýroba Otradov s. r. o.
 • Knoblochová Věra – CHRPA sociální firma Slezské diakonie o. p. s.
 • Kounovská Anna – 365, o. p. s.
 • Kozděrová Květuše – CENTADOR s. r. o.
 • Macháček Ladislav – Dřevovýroba Otradov s. r. o.
 • Martin Nikel – Sdružení Neratov, o. s.
 • Masláková Michaela – 2P SERVIS s. r. o.
 • Prager Michal, Bc – Pestrá společnost, o. p. s.
 • Strnadová Marie – SOLEA CZ, výrobní družstvo
 • Svoboda Adolf – ŠKODA AUTO a. s.

 

Finalisté běžného trhu práce
(běžné společnosti včetně státní správy a samosprávy – mají povinnost zaměstnávat 4 % zdravotně postižených osob)

 • Čechovský Petr – BUZULUK a. s.
 • Čermák Petr – CHIRONAX INVEST s. r. o.
 • Černá Miroslava – Iron Mountain CR, s. r. o.
 • Dostál Ladislav – Iveco Czech Republic, a. s.
 • Ferramonti Marek – 365, o. p. s.
 • Kočová Jiřina – Čestmír Doležal - inženýrské sítě
 • Lhoták Luboš – BUZULUK a. s.
 • Lišková Marie – SANTÉ NETWORK s. r. o.
 • Malinkovičová Marie – GUMOTEX, akciová společnost
 • Morávek Jaroslav – Lázně Teplice v Čechách a. s.
 • Novotná Jana, Ing. – Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí
 • Paleček Stanislav – ŠKODA AUTO a. s.
 • Peclinovská Dana – Medicover Assistance, s. r. o.
 • Prskavcová, Milena Mgr. – TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.
 • Robek Jakub – NADĚJE, o. s.
 • Staněk Rostislav – KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.
 • Sucharda Jiří – NELAN, spol. s. r. o.
 • Uhlík Pavel – WITTE Nejdek, spol. s r. o.
 • Ulrich Martin – EMBA, spol. s r. o., Paseky nad Jizerou
 • Zálešáková Nikola – Medicover Assistance, s. r. o.

 

Víte, že tým,
ve kterém pracuje člověk se zdravotním postižením:

 • bývá výkonnější, než tým zdravých zaměstnanců?
 • je v něm méně absencí kvůli krátkodobým nemocem?
 • je v něm lepší sociální klima?

 

Vítězkami se staly

Chráněný trh práce – paní Marie Strnadová

 Zdůvodnění nominace zaměstnavatelem SOLEA, výrobní družstvo (krácená verze): Paní Strnadová začala pracovat ve firmě hned po jejím založení v roce 2000. Startovala na pozici montážní dělnice. Vzhledem k její aktivitě a šikovnosti se od roku 2006 stala vedoucí divize montáží, kde pracuje dodnes. Nikdy na sobě nedává znát žádnou únavu a vyčerpání i přes své těžké postižení bederní páteře. Dokáže motivovat a povzbuzovat své kolegy a spolupracovníky k vyšším výkonům. Ve svém volném čase pomáhá v domově důchodců a u dobrovolných hasičů.

Marie Strnadová, vítězka soutěže Zdravotně postižený Zaměstnanec roku 2012 v kategorii Chráněný trh práce.

 

Běžný trh práce – paní ing. Jana Novotná

Zdůvodnění nominace zaměstnavatelem Českou zemědělskou univerzita v Praze (krácená verze): Ing. Jana Novotná je absolventkou ČZU. Při konci studia na naší univerzitě jí byla diagnostikována roztroušená skleróza. Nyní je ve 2. stupni invalidity. Od roku 2007 se začala plně podílet na rozvoji akademického prostředí. Její pracovní náplň zahrnuje velmi rozsáhlé spektrum samostatné a zodpovědné činnosti vč. činnosti výzkumné. Její entuziasmus a pozitivní přístup k životu samému je příkladem nejen pro akademické pracovníky, ale i pro studenty. Dobrovolnicky se podílí na činnosti sdružení Okolo, které se snaží díky využití principů zážitkové pedagogiky integrovat osoby na vozíku.

Jana Novotná, vítězka soutěže Zdravotně postižený Zaměstnanec roku 2012 v kategorii Běžný trh práce.

Vyhlášení soutěže proběhlo 23. října 2012 na Staroměstské radnici v Praze. Každý z vítězů získal originální cenu, kterou speciálně pro soutěž Zaměstnanec roku vytvořili skláři společnosti Crystalex z Nového Boru. Vítězky obdrží rovněž lázeňský pobyt uzpůsobený na míru své diagnóze v Lázních Vráž a mnoho dalších cen, které finalistům do soutěže věnovaly společnosti L´Oreal a T-mobile.

Na myšlenku vyhlásit soutěž o nejlepšího zdravotně postiženého Zaměstnance roku přivedl pořadatele (NFOZP) fakt, že stojí za to nejen zviditelňovat samotné kvalitní zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a jejich produkty, ale také přímo jejich nejlepší zaměstnance.

Letošní ročník navazuje na první ročník, který proběhl v roce 2011 a byl vyhlášen pouze pro zaměstnance držitelů ochranné známky Práce postižených.

 

Více informací najdete na www.nfozp.cz nebo je osobně poskytne Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP, email potmesilova@nfozp.cz, telefon 724 07 30 27.