Vážená tazatelko,

ukončila jste pracovní poměr dohodou. Dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona o zaměstnanosti platí, že procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce podpůrčí doby 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Vážnými důvody se dle ustanovení § 5 téhož zákona rozumí důvody, které spočívají v:

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro to, abyste dosáhla vyšší procentní sazby vyměřovacího základu, bude potřeba prokázat, že jste měla pro ukončení pracovního poměru vážné důvody. Prokázat to můžete zkusit lékařskými zprávami, vyjádřením bývalého zaměstnavatele, svědectvím jiné osoby apod. V tom případě, by se dle našeho názoru dal dovodit důvod uvedený pod č. 7 tj. jiný vážný důvod, nebo důvod zvláštního zřetele hodný. Neuvedení důvodu v dohodě o ukončení pracovního poměru, podle našeho názoru neznamená, že výše zmíněný vážný důvod pro ukončení pracovního poměru, žadatel o podporu nemůže prokázat.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist