Vážená tazatelko,

ano, ustanovení zákoníku práce ohledně prodlužování pracovní smlouvy chápete správně. Dle ustanovení § 39 zákoníku práce, platí, že, doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát (tj. maximálně 9 let).

Co se týče druhého dotazu, odpověď není zcela jasná, ale přikláníme se, že lze i takto (tj. bez určení přesného data) určit kdy pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí. Tento názor dovozujeme z judikatury Nevyššího soudu, resp. jeho rozhodnutí ze dne 5.9.2001 pod sp.zn. 21 Cdo 1990/2000, kde se soud vyjádřil takto:“ Doba trvání pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou může být dohodnuta nejen přímým časovým údajem, uvedením časového období podle týdnů, měsíců či let nebo dobou trvání určitých prací, nýbrž i na základě jiných, konkrétním datem neohraničených objektivně zjistitelných skutečností, o jejichž skutečné délce účastníci při uzavírání pracovní smlouvy nemusí mít ani jistotu, které nepřipouštějí pochybnosti o tom, kdy pracovní poměr na dobu určitou uplynutím sjednané doby skončí. Jestliže pracovní poměr byl sjednán na dobu do návratu jiné zaměstnankyně z mateřské dovolené, nejdéle však na dobu do tří let věku jejího dítěte, jde o pracovní poměr uzavřený na dobu určitou.“

S ohledem na tuto argumentaci dovozujeme, že by i případ, který uvádíte, mohl být řešen stejným způsobem. V případě, že by se ukázalo, že takto vymezená doba pracovního poměru není platná, znamenalo by to, že se jedná o pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist