Společnost EMC, která je dnes součástí korporace Dell, oznámila uvedení nového softwaru Enterprise Copy Data Management (eCDM), který má organizacím umožnit získat opět kontrolu nad závratně rostoucími náklady na ukládání a správu více kopií stejných dat.

Ceny úložišť v přepočtu na gigabajt exponenciálně klesly, ale celkové náklady na úložiště přesto mohou narůstat, protože snadné vytváření snímků s nulovými náklady podněcuje firmy k tomu, aby vytvářely a uchovávaly více kopií stejných dat. Stejně tak jako přidávání příjemců do pole kopie v e-mailu může snadno vést k nekontrolovatelnému nárůstu dat v e-mailové poštovní schránce, nemonitorované vytváření snímků může způsobit stejný problém v datacentru. Společnost IDC odhaduje, že do roku 2018 vydají podniky po celém světě zbytečně 51 mld. dolarů na ukládání dat v nesprávné vrstvě úložiště nebo na ukládání dat, která již nepotřebují. V softwaru eCDM získávají společnosti řešení, které zjednodušuje procesy pro monitorování, správu a analýzu kopií dat v celém podniku.

Jednotliví správci i nadále vytvářejí kopie dat, protože je to nezbytné pro zajištění jejich potřeb, mezi něž patří ochrana dat, provozní požadavky, testování a vývoj a analýza. Bez řízení takového samoobslužného vytváření kopií má v současnosti 82 % firem alespoň 10 kopií každé produkční instance dat. Řešení eCDM se zaměřuje přímo na neefektivitu a související problémy, které tento trend přináší, a umožňuje firmám dosáhnout maximální efektivity infrastruktury a následného snížení nákladů.

 

Zjišťování a automatizace

Řešení eCDM pomáhá modernizovat provoz na základě automatizovaného monitorování a správy kopií dat. Plány služeb definované uživateli umožňují firmám zajistit, že budou uchovávat správný počet kopií na správném místě a současně poskytovat služby na konzistentní úrovni v celé organizaci.

Na rozdíl od tradičních produktů pro správu kopií dat nezpůsobuje řešení eCDM narušení provozu, poskytuje kompletní přehled o kopiích dat a současně umožňuje samoobslužné vytváření kopií. Řešení eCDM rozšiřuje nativní efektivitu polí EMC, jako jsou systémy VMAX All Flash, XtremIO a Data Domain, na zjišťování stávajících kopií v primárním úložišti i v úložišti určeném na ochranu dat, bez zavádění nové infrastruktury nebo složitosti.

Organizace tak získávají globální přehled a jejich správci úložišť a databází přitom stále mohou vytvářet a používat kopie v rámci nativních nástrojů, jako je Oracle RMAN, nebo v systémech pro správu kopií dat integrovaných s úložištěm.

 

Optimalizace

EMC Enterprise Copy Data Analytics (eCDA) je nová nabídka analýzy jako služby, která doplňuje řešení eCDM a poskytuje informace potřebné pro proaktivní optimalizaci infrastruktury. Řešení EMC eCDA umožní rozhodování řízené daty, včetně snadno použitelných doporučení a úprav plánů služeb, které ještě více zvyšují efektivitu.

 

Dostupnost

Řešení eCDM, dostupné ve 3. čtvrtletí, se bude zpočátku zaměřovat na zamezení růstu počtu kopií v systémech EMC, včetně přehledu o systémech VMAX All Flash, EMC VMAX3, XtremIO a EMC Data Domain. Řešení eCDA bude dostupné ve 3. čtvrtletí roku 2016.