Vážený tazateli,

zaměstnanec může dle § 56 písm. b) okamžitě zrušit pracovní poměr z důvodu nezaplacení mzdy (po uplynutí 15ti dnů ode dne splatnosti mzdy). To, že Vám běží výpovědní lhůta, na to nemá vliv. Ovšem v okamžiku kdy Vám vznikne právo okamžitě zrušit pracovní poměr, musí Váš pracovní poměr stále trvat, tj. stále ještě budete ve výpovědní době, protože kdyby Váš pracovní poměr skončil přede dnem, ke kterému vám vznikne právo na okamžité zrušení pracovního poměru z uvedeného důvodu, potom samozřejmě toto právo uplatnit nemůžete - pracovní poměr již neexistuje (zaniknul uplynutím výpovědní doby) a toto právo vůbec nevznikne.

Pokud platně zrušíte pracovní poměr z tohoto důvodu, vznikne Vám samozřejmě právo na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Související