Jana Koutná

zástupkyně šéfredaktorky, Gymnázium Olomouc - Hejčín